Általános Vásárlási és Szerződési Feltételek - ÁSZF

 Általános Vásárlási Feltételek

 1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai

 1. Szolgáltató:

Cégnév: TRINITY ESTATES Kft.

Székhely:1053 Budapest, Veres Pálné utca 10. fszt.
Adószám: 14311970-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-898270
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefon: 003612662757,0036303655708
Fax: 003612662757
E-mail: treffantik@gmail.com
Pénzforgalmi számlaszáma: CIB HUF-10700024-47476301-51100005
EUR-IBAN: HU86 1070 0024 4747 6301 5000 0005

 1. Termék:

A weblapra feltöltött valamennyi műtárgy, egyéb termék.

 1. Vásárló:

Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja.

 1. Fuvarozó:
  Ügyfeleinket a Szállítási feltételekben meghatározott szolgáltatók segítségével szolgáljuk ki.

 2. Vásárlási Feltételek:
  A webáruházban történő vásárlásra irányadó jelen vásárlási feltételek, melyet kiegészítenek a weblap egyértelmű útmutatásai.

 1. A Vásárlási Feltételek tárgya és hatálya

 1. A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 2. A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

 3. A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Vásárlási Feltételeket egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen Vásárlási Feltételek új verziójának közzétételétől lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen és a hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

 4. A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával a Vásárló ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el.   

 5. A Vásárlási Feltételek alapján a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személyek is Vásárlónak minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény nevében járva kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásának minősül.


 1. Termék ára

 1. A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendőek, és tartalmazzák a mindenkor érvényes általános forgalmi adót. A termék ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető.

  100.000,- Ft bruttó érték feletti áru esetén lehetőség van a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételre, és egyedi áralku letárgyalására.

 1. Megrendelés

 1. A Szerződés (adásvételi vagy szállítási szerződés) a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció, illetve a vásárlás jogszerű lebonyolításához szükséges személyes adatok (Név/Cégnév; E-mail; Telefonszám; Lakóhely/Székhely – Helység; Utca, Házszám; Irányítószám –) megadása. A megrendelések akkor minősülnek leadottnak, amikor a Vásárló a weblap egyértelmű útmutatásait követve, az árukiválasztása után a „Megrendelem és fizetési kötelezettséget tudomásul veszem ”gomb megnyomásával lezárja a megrendelés folyamatát.

 2. A megrendelések leadása az áruház internetes felületének használatával megvalósuló elektronikus úton történhet, avagy a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeken a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvételt követően faxon, e-mailen, levélben.

 3. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató a megrendelés szerinti úton küldi el a Vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés pontos adatait, valamint a Vásárlási Feltételek adott időpontban, adott megrendelésre hatályos szövegét .Az elektronikusan megküldött visszaigazolás alkalmas arra, hogy azt a Vásárló tartós adathordozón rögzítse.

 4. A rendelés leadása előtt a Vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynektartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

 5. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

 6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció, illetve a megadott adatok adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.


 1. Szállítási feltételek

 1. A Vásárló részére a megrendelt árut a Szolgáltató házhoz szállítja, ha megfelel a Vásárlási Feltételeknek.

 2. A Vásárlót a Szolgáltató a a Szállítási feltételekben meghatározott szolgáltatók segítségével szolgálja ki.

 3. Az aktuális kiszállítási díjakat a weblap szállítási menüpont tartalmazza.

 4. A megrendelt kiadványokra a Szolgáltató csomagolási költségeket nem számol fel.

 5. Az ingyenes kiszállítási összeghatárt el nem érő megrendelés esetén a kiszállítás költségét minden esetben a rendszer automatikusan számolja a megrendelni kívánt termékek kosárba tételét, és a szállítás illetve a fizetés módjának megadását követően. A szállítási módot a megrendelés menetében a felkínált lehetőségek közül a Vásárló választja ki, melynek során külön tájékoztatást kap az adott szállítási szolgáltatás áráról. A szállítás költségeit megrendelés véglegesítése, valamint a megrendelés visszaigazolása is tartalmazza.

 6. Mind a postai, mind pedig a futárszolgálattal történő szállítási határidők a megrendelés folyamatában, a szállítási módok közötti választási lehetőségnél is feltüntetésre kerülnek.

 7. Házhoz szállítást Budapestre és vidékre egyaránt lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

 8. Külföldi szállítási vagy számlázási cím esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szállítás és csomagolás speciális követelményeire figyelemmel a költségeket (fuvardíj, vám stb.), szállítás és csomagolás módját a Vásárlóval történő egyedi egyeztetés tárgyává tegye. Ezen egyedi tárgyalásra elektronikus telefonon, levélben, vagy faxon kerül sor, és a feltételek elektronikus levélben vagy faxon kerülnek véglegesítésre, és visszaigazolásra a Vásárló felé.

 1. Fizetési feltételek

 1. Utánvétes fizetés nem lehetséges.

 2. Számla ellenében banki átutalással kell kiegyenlíteni a rendelés értékét és a szállítási díjat. Ezt a fizetési módot a Szolgáltató felajánlja felületén, de fenntartja magának azt a jogot, hogy az átutalásos a fizetési módot megváltoztassa és erről a Vásárlót tájékoztassa.

 3. On-line bankkártyás fizetés esetén, külön szolgáltatón keresztül történő tranzakció keretein belül vonjuk le az áru ellenértékét és az esetleges szállítási díjat. A külön fizetési szolgáltató adatai és felhasználási feltételei a fizetés folyamatában a Vásárló számára megismerhetőek, melyeket a Vásárló az alkalmazás használatával elfogad.


 1. Biztonság, felelősség korlátozás

 1. A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására.

 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen nem a Szolgáltató által elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.

 3. A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.


 1. Elállás

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet1. melléklete alapján az alábbiak szerint tájékoztatom elállási jogáról.

 2. Ön a 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni faxon, elektronikus úton, postai úton vagy telefonon a Szolgáltató fenti, illetve Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségei valamelyikére.

 3. Az elállási határidő:

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

 1. Elállás a céljából felhasználhatja a következő nyilatkozat-mintát is:

Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A  fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt”

 1. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 2. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 3. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 4. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg eredeti állapotában vissza nem kaptuk a terméket.


 1. Jótállás, szavatosság

 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet3. melléklete alapján az alábbiak szerint tájékoztatom akellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról.

 2. Ön a termék nem látható, rejtett hibája esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ez esetben Ön a termékek jellegéből adódóan (egyedi antik termékek) kijavítást és kicserélést nem kérhet, de elállhat a szerződéstől.

 3. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 4. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 5. Nem élhet elállási jogával, ha a Szolgáltató által a termékről készített fénykép alapján megállapítható, hogy olyan külső sérülés, esztétikai hiba miatt kívánja elállási jogát gyakorolni, amely a fénykép alapján nem állt fenn.

 6. A termékek jellegéből adódóan (egyedi antik termékek) termékszavatosság nem illeti meg, azaz a termék gyártójával szemben igénnyel nem tud fellépni.

 7. A termékek jellegéből adódóan (egyedi antik termékek) jótállást nem vállalunk.

 8. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárja minden felelősségét az adott termék speciális jellegéből adódó felhasználási feltételek Vásárló általi betartás alól. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a tárgyak széles körére figyelemmel a Szolgáltatót a felhasználási és tárolási feltételek körében külön tájékoztatási kötelezettség nem terheli. A Vásárló saját felelőssége, hogy adott termékek, mint antik tárgyak készítésük korában szokásos, illetve életkorukból, speciális anyagukból adódó sajátosságait ismerje, és annak megfelelően tárolja és használja.

 9. A Szolgáltató a mechanikus szerkezettel rendelkező tárgyak működéséért felelősséget nem vállal, kijavítási, kicserélési kötelezettség nem terheli.


 1. Panaszkezelés

 1. Fogyasztói panaszügyintézés faxon, elektronikus úton, postai úton vagy telefonon történik, a Szolgáltató fenti, illetve Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségei.

 2. Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a Vásárlók rendelkezésére: Munkanapokon 9-16 óra között.

 3. Ha a panaszára adott válasszal nem elégedett, a következő szervekhez fordulhat:

  1. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.

  2. Békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131.

  3. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.

 1. Adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság

 1. A fenti adatok megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vásárló által megadott adatokat az Internetes Vásárlási Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, illetőleg ezen célból kezelje, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat egyedi azonosításra alkalmatlan módon megőrizzen, és felhasználjon, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat. A Vásárló általi adatmegadás önkéntes.

 2. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatok kezelése során minden esetben az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár el (jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény).

 3. A részletes adatvédelmi tájékoztató ezen a linken érhető el: ……

 1. Joghatóság, hatáskör, illetékesség, alkalmazandó jog

 1. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen jogviszonyból esetlegesen keletkező vitás kérdéseiket békés úton, tárgyalással kívánják rendezni, amennyiben azonban ez nem vezet eredményre, kikötik a Magyarország Bíróságainak joghatóságát, azon belül – hatáskörtől függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság és a Székesfehérvári Törvényszék alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, azzal, hogy az illetékességi kikötés nem alkalmazható abban az esetben, ha a rendes hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság székhelye Budapest közigazgatási területén van.

 2. Az Szerződő felek egymás közötti jogviszonyában az irányadó jog – anyagi és eljárásjogi tekintetben egyaránt – a magyar jog. 

Megosztás másokkal

Hírlevél

Teljes név:

E-mail:
Az adatokat bizalmasan kezeljük.
Itt bármikor leiratkozhat. »

Kapcsolatfelvétel

+36 1 266-2757
+36 30 365 5708

1053 Budapest, Irányi utca 18.